PROJET AUTOBLOG ~ Streisand Effect


Sarwa Sunda

Site original : Sarwa Sunda

⇐ retour index

Mise à jour

Mise à jour de la base de données, veuillez patienter...

Arsip Sabilulungan Org loka tarjamah otomatis 20090304 20071129 zip

Thursday 24 December 2015 à 01:52
Download Google Translate Sunda versi awal
loka tarjamah otomatis

Alamatnya di:
tarjamah.sabilulungan.org

Narjamahkeun situs / ramatloka (contoh Gatra.com):
tarjamah.sabilulungan.org/loka.php?article=http://www.gatra.com/

kamus Indonesia-Sunda:
tarjamah.sabilulungan.org/teks.php?article=saya%20bisa%20bahasa%20sunda

kode sumber sistem (PHP, LGPL), dokumentasi Gambaran umum: tarjamah.sabilulungan.org/doc/LTIS-1.0.pdf, dokumentasi Format data kamus: tarjamah.sabilulungan.org/data/

danget ieu, Desember 2016, http://tarjamah.sabilulungan.org/ teu tiasa diakses. Alternatipna: https://panduanmu.blogspot.com/p/download.html

download arsip

http://tarjamah.sabilulungan.org/doc/tarjamah-20090304.zip

http://tarjamah.sabilulungan.org/doc/tarjamah-20071129.zip

Google Translate Basa Sunda

Sunday 14 December 2014 à 10:54
Google Terjemahan kiwari resmi ngarojong Basa Sunda - narjamahkeun via web atawa seluler kiwari sayagi pikeun basa Sunda

Sarwasunda. Bagja kacida. Ayeuna kuring bisa make Google Translate pikeun narjamahkeun leuwih ti 80 basa di dunya ti jeung kana basa Sunda.

Google Translate Sunda Leuwih ti 80 Basa Dunya

Luyu jeung harepan harita Basa Sunda kiwari jadi pilihan basa dina Google Tarjamah. Samemehna, Basa Jawa geus leuwih ti heula asup kana daptar basa Google Translate, dina taun 2013.

Lima taun katukang, simuing (tangtos seueur nu sanésna gé) nyuratan Google sangkan ngalebetkeun slot basa Sunda kana Google Translate. Jawabanana téh kinten-kinten: Google mung ngalebetkeun basa nu jumlah panyaturna (nu sok nganjang ka Internét) minimal 10.000 urang. Harita bet kaémut, piraku ti antarana 30-an juta urang Sunda, teu nepi ka 10.000 nu sok maké internét. Nya lami-lami mah geuning tinekanan, basa nu dipiboga ku urang Sunda tos lebet kana éta pakakas.

Mung, nya kitu, saleresna ieu téh pan hanca. Lian ti merlukeun analisis linguistik nu lintas basa, peryogi “dirempug” deuih ku saréréa, margi narjamahkeun ratusan rébu frasa dina Google Translate téh moal cumpon ku saurang dua urang. Mung tiasa laksana upama ku urang dipigawé babarengan sauyunan. Prung, ah... (dicomot tanpa idin -muga-muga ngahampura - tina pairan pesbuk @Dadan Sutisna -

Ngarojong 10 Basa Anyar

Google Translate kiwari ngasupkeun Basa Sunda jeung 9 basa anyar liana.

Basa Sunda, basa daerah urang Sunda tea, di pulo Jawa di Indonesia, nu ceuk Google kiwari dipake ku 39 juta urang panyatur, ahirna jadi bagean tina kulawarga basa Google Tarjamahan.

Basa anyar sejen nu dirojong di Asia nyaeta eta Burma, basa resmi Myanmar (33 juta panyatur), jeung Malayalam, salah sahiji tina genep basa klasik di India (38 juta panyatur). Tambahan anyar séjén ti Asia Tenggara di antarana Sinhala, salah sahiji basa resmi di Sri Lanka (16 juta urang panyatur).

Google Tarjamah ditambah tilu basa di Afrika: Chichewa (12 juta urang pamake di Malawi jeung nagara sabudeureun); Malagasy, basa nasional Madagaskar (18 juta urang panyaturna); jeung Sesotho, basa nasional Lésotho (6 juta panyatur).

Pikeun Asia Tengah, Google nambahan rojongan pikeun: Kazakh (11 juta panyatur nu aya di Kazakhstan); Tajik, basa nu patali jeung basa Persia (4 juta panyaturna aya di Tajikistan); jeung Uzbek (25 juta urang panyaturna aya di Uzbékistan).

google tarjemah web basa sunda

Kalayan panambah 10 basa eta, Google Translate kiwari ngarojong 90 basa di sakuliah dunya. Basa-basa anyar eta kiwari sayagi dina aplikasi ramaloka (web) sarta dina aplikasi seluler (mobile apps) jeung dina pungsi tarjamahan jeroeun panyungsi loka (browser) Chrome.

"10 basa-basa anyar eta bakal ngalayanan leuwih ti 200 juta jalma pikeun narjamahkeun teks tina jeung kana basa indungna," kitu ceuk tim nu ngaropea tarjamahan ti Google.

komunitas panarjamah

Google tangtu wae moal bisa ngajalankeun panarjamahan basa anyar tanpa ayana komunitas panarjamah. Sanajan sistem mesin panarjamah Google mampuh diajar tina panarjamahan nu kapanggih di internet, Google tetep butuh pangrojong ti jalma nyata pikeun ningkatkeun kamampuh algoritma (kode) panarjamahna. Ku kituna pikeun basa Sunda, mun urang aya karep pikeun mantuan Google, mantuan nyundakeun dunya, tangtu kacida dipiharepna.

Akses tumbuloka: komunitas panarjamah

Google Tarjamah Seluler

google terjamah seluler bahasa sunda
Muka Google Translate tina pakakas seluler
https://translate.google.com/m/translate

Google Tarjamah Web

Muka Google Translate tina pakakas web
https://translate.google.com/

aplikasi donloteun

panyungsi loka Chrome (chromium)
Dina browser chrome geus dibeundeul kamampuh panarjamahan otomatis Google Translate. Rojongan pikeun basa Sunda bakal sagancangna dipasangkeun dina versi Chrome panganyarna. Mangga antos.

Aplikasi Google Tarjamah dina Android
Undeur ti Google Play

http://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.google.android.apps.translate

Aplikasi Google Tarjamah dina Mac (Apple)
Sayagi di App Store
http://itunes.apple.com//app/google-search/id414706506?mt=8

Google Translate Toolkit Sunda

Wednesday 16 July 2014 à 21:03
Google Translate Toolkit pikeun Basa Sunda, cara make pakakas tarjamah - mana ketak Sunda sanggeus tandangna Jawa jeung Bali?

translator+toolkit+sunda

Basa ngalongok Gugel Enonesa, mani nyongkab ieu hate, kapanasan, panas pisan. Salian ti basa Indonesia jeung Jawa, eta loka teh geus sababaraha minggu ditawarkeun pikeun midang dina Basa Bali.

Beu, geus kapiheulaan deui wae. Ari Urang Sunda ka marana?

Hiji deui, Gugel Trenslet. Nepi ka danget ieu eta aplikasi geus ngarojong tarjamahan 71 basa di dunya, salahsahijina basa Jawa.

Memang lain perkara ti heula - pandeurina da ku manggungna basa Jawa sareng Bali oge teu saeutik reueusna. Tapi, mun ngukur kadar getih Sunda urang, mana atuh nu majar kentel teh? Mun bener Urang Sunda araya keneh, jeung nyaah ka anak incu, arek moal?

Mang Gugel Butuh Urang Sunda

Proposal atawa surat pangdongsok (desakan) atawa nu sarupa sejena ngeunaan Gugel jeung atawa Gugel Trenslet Sunda bisa wae dikirim ka pihak Gugel. Tapi emut:

mesin tarjamah Gugel teh mroses panarjamahan hiji basa ku cara ngaanalisa rebuan hasil tarjamahan manusa.

Hartina, Gugel merlukeun sumber pikeun bahan analisa mesin tarjamahna. Ti mana sumberna? Moal boa, tangtu ti urang, urang Sunda. Saha deui atuh?

Ka sadaya urang Sunda, anu geulis, anu kasep, anu bageur, pinter, tur motekar mangga uningaan geura,

Google saparakanca keur narekahan sangkan ngarojong basa liana jeung bakal ngawanohkeun eta basa satutasna tarjamah otomatis luyu reujeung standar Google. Dina raraga ngamekarkeun basa anyar sarta pikeun ngaronjatkeun basa nu geus nyampak, Google butuh sajumlahing teks dwibasa. Anjeun bisa make Translator Toolkit (alamatna: https://translate.google.com/toolkit/list?hl=in) pikeun ngokolakeun proyek tarjamahan atawa ngunggahkeun (nga-upload) memori-tarjamahan kana Translator Toolkit.
HR. Google (https://support.google.com/translate/#2534530)

Translator Toolkit

Translator Toolkit teh pakakas panarjamah babarengan nu bisa dipake pikeun ngumpulkeun eta bahan tarjamahan dina wangun teks-dwibasa. Teks Dwibasa teh bisa mangrupa artikel nu aya di internet tina basa naon bae nu dialihbasakeun kana basa Sunda anu satuluyna diunggahkeun (di-upload). Ari memori tarjamahan maksudna daftar kecap atawa frase sarupa kamus.

Eta parabot teh bisa diakses ku sing saha wae nu boga akun Gugel Taya watesan ngeunaan lobana teks sarta sabaraha urang nu kudu ngumpulkeunna.

Implengan kuring: Mun sakirana "bahan tarjamah" geus loba sarta luyu jeung watesan standar pihak Gugel patali reujeung pola-pola basa Sunda nu geus kabaca ku mesin tarjamahna. Moal lila, aplikasi aplikasi Google Translate Basa Sunda bakal ngawujud.

Ngunggahkeun kana Translator Toolkit

Imeutan carana:

 1. Akses kana Trenslet Tulkit merlukeun Akun Google
 2. Buka lalaunan Google Translate Toolkit (bisa oge didongkang tina tumbu loka dina pelebah handap Google Translate; Perangkat Penerjemah) ieu gambarna:
  translator toolkit sunda
 3. Unggahkeun konten ku cara ngaklik kenop UNGGAH, satuluyna bakal mucunghul kacaloka nu gambarna kieu
  translator toolkit upload
 4. Luyu jeung gambar tadi, klik dina Tambahkan konten untuk diterjemahkan.. sarta pilih salahsahijina:
  • Unggah file... (konten tina koropak dina komputer)
  • Masukan url (konten tina alamat ramatloka)
  • Masukkan teks (konten nu diketik langsung)
  • Masukan artikel wikipedia (konten tina artikel wiki)
  • Pilih Video YouTube... (konten nu mangrupa vidio)
 5. Satuluyna, urang kudu nangtukeun kana basa naon konten nu diunggahkeun rek ditarjamahkeunna, tangtu dina ieu hal mah kudu diketik:basa Sunda

Jenis-jenis konten tarjamahan:
Dokumen: HTML (.HTML), Microsoft Word (.DOC/.DOCX), Teks OpenDocument (.ODT), Teks Polos (.TXT), Teks Kaya (.RTF), atawa teks tina URL Wikipedia
Video: Teks YouTube, SubRip (.SRT), SubViewer (.SUB)
Iklan: Arsip Editor AdWords (.AEA), File Editor AdWords (.AES)
Liana: GNU gettext (.PO), Aplikasi Java (.PROPERTI), Application Resource Bundle (.ARB), Ekstensi Chrome (.JSON), Aplikasi iOS Apple (.STRINGS)

tumbuloka


Ieu seratan diropea tina wangkongan dina pesbuk dina September 2013 https://www.facebook.com/groups/tandang/permalink/10151582543932127/

Font Sundanese CSS

Saturday 31 May 2014 à 23:46
ngundeur font aksara Sunda pikeun CSS

sundanese fontface

Luyu pikeun kaperluan nerapkeun aksara Sunda dina website ngaliwatan pungsi @fonface dina CSS (Cascading Style Sheet), font SundaneseUnicode-1.0.5.ttf kungsi dialihwandakeun (dikonversi) sarta diteundeun di googlecode.

Salian ti di googlecode eta koropak aksara teh oge diteundeun di GoogleDrive jeung di DropBox (tilik cara download ti dropbox). Sarupa jeung googlecode, dua loka panungtung oge ngarojong direct link, nu maksudna file atawa koropak-koropak nu diteundeun di dinya bisa diterapkeun jadi sumber langsung pakeeun dina loka urang.

Di handap ieu ditataan wangun kode CSS sarta conto hasilna sewang-sewang.

DropBox

@font-face {
font-family: 'SundaneseLatinRegular';
src: url('sundaneselatin01-webfont.eot');
src: url('https://dl.dropboxusercontent.com/u/10108777/u/sundafont/sundaneselatin01-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('https://dl.dropboxusercontent.com/u/10108777/u/sundafont/sundaneselatin01-webfont.woff') format('woff'),
url('https://dl.dropboxusercontent.com/u/10108777/u/sundafont/sundaneselatin01-webfont.ttf') format('truetype'),
url('https://dl.dropboxusercontent.com/u/10108777/u/sundafont/sundaneselatin01-webfont.svg#SundaneseLatinRegular') format('svg');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

GoogleCode

@font-face {
font-family: 'SundaneseLatinRegular';
src: url('sundaneselatin01-webfont.eot');
src: url('http://aksarasunda.googlecode.com/files/sundaneselatin01-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('http://aksarasunda.googlecode.com/files/sundaneselatin01-webfont.woff') format('woff'),
url('http://aksarasunda.googlecode.com/files/sundaneselatin01-webfont.ttf') format('truetype'),
url('http://aksarasunda.googlecode.com/files/sundaneselatin01-webfont.svg#SundaneseLatinRegular') format('svg');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

GoogleDrive

@font-face {
font-family: 'SundaneseLatinRegular';
src: url('sundaneselatin01-webfont.eot');
src: url('https://googledrive.com/host/0B6jaP4QROgRNbmtSZnAtcWUxM2M?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('https://googledrive.com/host/0B6jaP4QROgRNUjhaT2J0TlZmbEE') format('woff'),
url('https://googledrive.com/host/0B6jaP4QROgRNQWlia0dZVXF0N0E') format('truetype'),
url('https://googledrive.com/host/0B6jaP4QROgRNSG5UTVJET0F5aHc#SundaneseLatinRegular') format('svg');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

Kamus Basa Sunda Online

Monday 12 August 2013 à 09:56
kamus sunda lengkep
Rupa-rupa kamus digital basa Sunda dina wangun ebook jeung aplikasi web online. Tilik kamus basa Sunda panglengkepna, 44.000 entri.


Asal Kecap Kamus

Kecap kamus asalna tina basa Arab 'qamus' (قاموس), wangun jama'na (plural) 'qawamis'. Kecap qamus sorangan asalna tina basa Yunani okeanos (Ωκεανός) nu hartina sagara.

Harti Kamus

Kamus teh buku anu nerangkeun hiji-hijina kecap pikeun nambahan pangaweruh hiji jalma ngeunaan kandaga kecap (kosakata). Pangaweruh ngeunaan harti kecapna, asal-usulna (etimologi) hiji kecap kaasup cara ngagunakeun eta kecap. Ilaharna kandaga kecap dina kamus disusun sacara alfabetis (diruntuykeun dumasar aksara mimiti kecapna, ti A nepi ka Z).

Rupa-rupa Kamus Dumasar Basa nu Dipakena


Kamus Ekabasa, eusina disusun kalawan ebrehan ma’na katut contona dina basa nu sarua. Biasana digunakeun pikeun ngébréhkeun harti hiji kecap. Conto kamus ekabasa nya éta Kamus Basa Sunda R.A Danadibrata.

Kamus Dwibasa, eusina mangrupa gabungan tina kandaga kecap ti dua basa anu beda anu disusun kalawan ebrehan ma’na katut contona dina basa lianna anu beda. Biasana ieu kamus digunakeun pikeun narjamahkeun hiji basa kana basa lianna. Contona: Kamus Sunda-Indonesia jeung Kamus Sunda-Inggris (Dictionary of Sunda Language of Java).

Kamus Rineka Basa, eusina disusun tina tilu basa atawa leuwih. Conto: Kamus Girimukti Bergambar Tiga Bahasa: Sunda-Indonesia-Inggris jeung Nederduitsch-Maleisch en Soendasch Woordenboek nu dijieun dina tilu basa Walanda-Malayu-Sunda.

Anu Mana Kamus Panglengkepna? Pikeun babandingan, A Dictionary of the Sunda Language of Java (1862) kamus nu disusun ku Jonathan Rigg eusina ngan 9.308 entri. Kamus Basa Sunda (1984) karya Satjadibrata ukur 13.000 entri. Soendaas-Nederlands Woordenboek (1984) susunan FS Eringa entrina aya 22.500 entri. Sedengkeun Kamus Basa Sunda (2007) karya RA Danadibrata nepi ka 40.000 entri.

Kamus Online

Sajalan jeung kamajuan teknologi, salian ti disusun dina wangun buku, kiwari kamus basa Sunda geus di-alih-mediakeun kana wangun digital. Kamus elektronik, kamus digital, atawa nu mangrupa aplikasi web mere akses nu leuwih lega pikeun pamakena. Pamake bisa ngundeur (ngadonlot) eta kamus atawa nyungsi (maluruh entrina) sacara langsung ngaliwatan internet (online).

Di handap ieu ditataan conto Kamus Basa Sunda Online, di antarana:

Kamus Basa Sunda Danadibrata

Kamus Sunda-Sunda (ekabasa). Entri kamus ieu dumasar kana Kamus Basa Sunda R.A. Danadibrata wedalan PT Kiblat Buku Utama. Ieu kamus dipidangkeun dina wangun aplikasi web dina basa PHP kalawan pamaluruh gancang sacara online. Tumbuloka di handap bakal mulut kamus dina wangun frame ti loka fiksi mini sunda.


Kamus Basa Sunda Jonathan Rig

Kamus Sunda-Inggris (dwibasa). Judul aslina 'A Dictionary of Soenda Language of Java'. Dipedalkeun taun 1862. Disusun ku Jonathan Rigg, pangusaha perkebunan teh bangsa Inggris nu nganjrek di Jasinga, Bogor. Ieu kamus dipidangkeun dina wangun buku digital (ebook). Tumbuloka di handap bakal mulut kamus dina wangun frame ti loka asalna di Pustaka Google.